Preview Mode Links will not work in preview mode

DOX Podcast|پادکست داکس

Nov 23, 2021

در این اپیزود در مورد فیلم مستندFree Solo  صحبت کردم که در سال 2018 برنده جایزه اسکار برای بهترین فیلم مستند شد. این فیلم یکی از بهترین مستندهای ورزشی تاریخ است و داستان صعود خارق...