Preview Mode Links will not work in preview mode

DOX Podcast|پادکست داکس


Jun 20, 2021

فیلم مستند آلفاگو یکی از مهمترین اتفاقات در زمینه هوش مصنوعی را به تصویر کشیده. بازی «گو» یک بازی باستانی است که هنوز در کشورهای آسیای جنوب شرقی رواج دارد. برای دهه ها نوشتن یک برنامه کامپیوتری که بتوان با آن بازی گو را انجام داد پیچیده ترین معمای هوش مصنوعی بشمار میرفت. تعداد حالات ممکن در این بازی بیشتر از اتمهای موجود در جهان هستی است و همه دانشمندان تصور میکردند که حل این معمای هوش مصنوعی دهه ها زمان میبرد. مهندسین شرکت دیپ مایند بعد از دو سال برنامه کامپیوتری ای نوشتند و برای بازی با قهرمان بلامنازع جهان آماده کردند. بقیه این ماجرای شنیدنی و این اتفاق بزرگ در دانش بشری را در اپیزود 16 بشنوید. در بخش مصاحبه هم با محمد امین برکتین از مهندسین ایرانی شرکت دیپ مایند صحبت کردم.و ایشان توضیحات ارزشمندی در مورد فعالیتهای این شرکت ارائه کرد.  

Alphago, Greg Kohs, 2017, 90 min, Youtube

 ویدئویی که در مورد دمیس هاسابیس ساختم.

لینکهای حمایت مالی  از پادکست داکس:  حامی باش  و PayPal