Preview Mode Links will not work in preview mode

DOX Podcast|پادکست داکس


Aug 23, 2022

روند حوادثی که در این اپیزود روایت کردم شبیه به یک فیلم سینمایی ژانر فاجعه است. از این دست فیلمهایی که هر لحظه با یک حادثه عجیب غافلگیرمیشوی . توالی اتفاقات ، تصمیمهای مرگ و زندگی، صحنه های پراضظراب، غم و شادی و احساسات مختلف این اپیزود را ازحیث دراماتیک جذاب کرده. اما غیر از داستان گیرا، اپیزود پر از نکاتی جالب و شنیدنی است. داستان این اپیزود نه تنها مربوط به بزرگترین زلزله تاریخ ژاپن و یکی از عظیمترین سونامی های تاریخه بلکه در مورد بزرگترین فاجعه هسته ای قرن بیست و یکم هم هست. زلزله 9 ریشتری توهوکو در روز 11 مارس سال 2011 و در شرق ژاپن رخ داد. این زلزله باعث ایجاد یکی از ویرانگرترین سونامیهای تاریخ شد. یکی از تبعات سونامی آسیبی بود که به نیروگاه هسته ای فوکوشیما وارد کرد و این نیروگاه را تا مرز انفجار هسته ای پیش برد. بیست هزار نفر در اثر این سونامی کشته شدند. تبعات زلزله و سونامی توهوکو به دنیای سیاست هم کشیده شد و نخست وزیر تازه کار را قربانی خود کرد.

لینکهای حمایت مالی  از پادکست داکس:  حامی باش  و PayPal    

اسپانسر: نگاه شاپ

لینک ویدئوی همین اپیزود در کانال یوتیوب داکس

کانال یویتوب پادکست داکس Do’xperience

کاور آهنگ همه اون روزها

 

  • MegaQuake: Hour That Shook Japan | Disaster Documentary | Reel Truth. Science
  • Inside Japan's Nuclear Meltdown
  • Japan's Great Wall: Can It Stop A Tsunami?
  • Disaster in Japan : Documentary on Japan's Great Tsunami Disaster (Complete Documentary)
  • PBS Nova-Japan's Killer Quake
  • National Geographic Documentary 2018 - Japan's Tsunami: Caught on Camera - BBC Documentary 2017
  • Deadliest Earthquakes | 2017 Documentary
  • Japan Tsunami | National Geographic