Preview Mode Links will not work in preview mode

DOX Podcast|پادکست داکس

Dec 20, 2021

در این اپیزود در مورد تاریخچه جنبش حقوق معلولان صحبت کردم. خصوصا به زندگی شگفت انگیز یکی از پیشگامان اصلی این جنبش یعنی حانم جودی هیومن پرداحتم. 

معلولان امریکایی برای رسیدن به...


Nov 23, 2021

در این اپیزود در مورد فیلم مستندFree Solo  صحبت کردم که در سال 2018 برنده جایزه اسکار برای بهترین فیلم مستند شد. این فیلم یکی از بهترین مستندهای ورزشی تاریخ است و داستان صعود خارق...


Oct 4, 2021

در این اپیزود در مورد مستند مشهور تقلبی صحبت کردم. کارگردان مستند، نیک بیلتون، قصد داره یک آزمایش اجتماعی را اجرا کند. یعنی چند شرکت  کننده را در شرایطی طراحی شده قرار دهد و از...


Sep 20, 2021

حکمرانی توسط یک دیکتاتور،  جنگ با دوکشور همسایه، تحریمهای فلج کننده، تسخیرتوسط یک کشور بیگانه و جنگ داخلی. این چکیده داستان چهل سال از تاریخ معاصرعراق است.  سالهایی که باعث مرگ...


Sep 6, 2021

در اپیزود بیست و سوم در مورد فیلم مستند تو سربار نیستی صحبت کردم. این فیلم در مورد مشکلات سالمندی و همینطور نگهداری از والدین سالمند است. کارگردان این فیلم خانم  میشل...