Preview Mode Links will not work in preview mode

DOX Podcast|پادکست داکس

Sep 28, 2023

قبلا یک سه گانه در مورد فرقه های محافظه کار ادیان ابراهیمی ساخته بودم. حسیدیها، آمیشها و سلفیها. این اپیزود هم در ادامه همان سه گانه است. گرچه اونجلیستها فرقهایی اساسی با آن سه...


Sep 6, 2023

بعد از اپیزودهای کانال پاناما و سوئز به دنبال این بودم که در مورد یک پروژه ملی تاریخی ایران هم اپیزودی بسازم . چه پروژه ای بهتر از راه اهن سراسری ایران. راه اهن سراسری ایران که 85...


Aug 14, 2023

دوبی بعنوان یکی از معجزات دنیای عرب در عصر مدرن به حساب می  آید. آن هم در وسط صحرای سوزان. اگر نگاهی به عکسها دوبی در دهه هفتاد میلادی کنید و بعد یک عکس از امروز این شهر رو ببینید...


Jul 7, 2023

آیا تابحال فکر کرده اید که چرا 2500 سال پیش بین ایران و یونان جنگهایی رخ داده؟ عاقبت جنگهای ایران و یونان چه شد؟ آیا میدانید که این یونانیها بودند که دموکراسی را ابداع کردند و...


Jun 11, 2023

تلاشها برای ساخت کانال پاناما از دهه 1870 پیش از میلاد شروع شد و در نهایت این تلاشها در دهه 1870 پس از میلاد به بار نشست و کانال پاناما ساخته شد. در اپیزودهای 43 و 44 گفتم که ساخت کانال...