Preview Mode Links will not work in preview mode

DOX Podcast|پادکست داکس


Sep 6, 2021

در اپیزود بیست و سوم در مورد فیلم مستند تو سربار نیستی صحبت کردم. این فیلم در مورد مشکلات سالمندی و همینطور نگهداری از والدین سالمند است. کارگردان این فیلم خانم  میشل بویانرامریکایی است که در این فیلم در مورد خودش و اینکه چه چالشهایی را در نگهداری از پدر و مادر خود دارد صحبت میکند.فیلم یک روایت روان و صمیمی دارد و سعی شده در کنار نشان دادن سختیهای سالمندی حس طنز قوی بعضی از سالمندان را هم به نمایش بگذارد. در کنار داستان اصلی که مربوط میشود به مادر و در ضمن پدر کارگردان، افراد دیگری هم بودند که در شرایط مشابه خانم بویانر بودند و  تجربیات ارزشمند خود را به اشتراک گذاشتند. در این اپیزود با خانم دکتر مریم فرهنگ، روانشناس سالمندان و استاد دانشگاه لاس امریکاس شیلی و خانم دکتر مریم ضیایی  محقق علوم اعصاب سالمندان در دانشگاه تروندهایم نروژ صحبت کردم  و این عزیزان نکاتی بسیار شنیدنی گفتند.

لینکهای حمایت مالی  از پادکست داکس:  حامی باش  و PayPal    

قطعات به کار رفته: سلام بر پیری ، خانم بیتا- دل غافل، ویگن